Z czego składa się oprocentowanie kredytu? Czy wartość zależy od innych czynników?

Ważny parametr

Oprocentowanie to bardzo ważny parametr kredytu – jest wyznacznikiem tego, jaki koszt poniesiemy w związku z zaciągnięciem zadłużenia w banku. Jest to kwota doliczana do rat kredytowych z zachowaniem proporcji. Od oprocentowania zależy wielkość rat miesięcznych, ma ono wpływ także na całkowity koszt kredytu. Im większe oprocentowania, tym większe koszty – taka jest ogólna zasada.

Wysokość

Wysokość oprocentowania można negocjować z bankiem. Czasami idą one na ugodę i obniżają marżę kredytową
Na wysokość tego parametru mają wpływ następujące elementy;

– marża kredytu – jest to zysk określony procentowo, który zdobędzie bank udzielający nam kredytu. Wskazuje, ile zarobi na sprzedaży takiej usługi.
– stawka referencyjna – to stopa bazowa, którą ustala rynek. To podstawa oprocentowania każdego rodzaju kredytu i pożyczki.

Na rynku polskim stopę bazową stanowią stawki WIBOR. Jeśli chodzi o kredyty bazowe, czyli udzielane w innej walucie, stopami są stawki LIBOR I EURIBOR. Stawki są zmieniane cyklicznie i nie zależą od instytucji bankowej. Wpływają na nią różne mechanizmy, głównie dotyczące działalności Polityki Pieniężnej w naszym kraju. Marża natomiast jest zależna od banku i nie ma stałej wartości. Jest ona określona w umowie kredytowej i nie ulega zmianie w trakcie trwania okresu spłaty kredytu (jeśli spłacamy raty w terminie).

Oprócz oprocentowania warto także zwrócić uwagę na inne koszty, które nalicza bank każdemu kredytobiorcy. Nie każdy zdaje sobie z nich sprawę, a czasami powodują one niemały kłopot. Koszty okołokredytowe mogą mieć różne wartości i zależą od danej instytucji bankowej.