Czy Twoje miesięczne zobowiązania z tytułu rachunków bieżących oraz rat kredytów i pożyczek są wysokie? Czy Twoje dochody nie pokrywają ich wysokości, albo po uregulowaniu płatności niewiele nam zostaje na życie? To znak, że zobowiązania płatnicze osiągnęły poziom niebezpiecznie popychający nas w kierunku bankructwa. Jak uratować wolność finansową własną i swoich bliskich? Kredyt konsolidacyjny to opcja, którą powinni rozważyć zapętleni w sieć pożyczek dłużnicy.

Jakie zadłużenie można spłacić poprzez konsolidację?

Kredyt konsolidacyjny można sobie wyobrazić jako jeden portfel, do którego włożono wszystkie kwoty zaległości, których od nas domagają się banki, sklepy, parabanki i inne instytucje. Nowy kredyt ma wysokość co najmniej taką jak suma wszystkich długów. Jego czas spłaty i wysokość rat są ustalone proporcjonalnie do miesięcznych dochodów.
Nowa pożyczka może łączyć kredyty gotówkowe, ratalne kredyty zaciągnięte w sklepach, kredyty na zakup samochodu, zadłużenia na rachunkach bieżących, zadłużenia na kartach kredytowych.
Przed decyzją o kredycie warto zrobić rozeznanie na rynku tego typu produktów finansowych. W razie problemów warto skorzystać z kalkulatora kredytowego lub z doradztwa oferowanego przez banki i inne instytucje finansowe.

Jak wziąć kredyt kredyt konsolidacyjny?

Obliczający kredyt konsolidacyjny kalkulator pokazuje dokładnie wszelkie opcje oprocentowania, rozłożenia w czasie, wysokości prowizji, a do kredytobiorcy należy decyzja o wyborze opcji najwygodniejszej. Oczywiście zgodę na taką a nie inną opcję musi wyrazić również bank udzielający kredytu. Dlatego też, by skorzystać z takiego produktu finansowego należy przedstawić wszelkie dowody na posiadane zadłużenie oraz potwierdzające nasze przychody. Ważne są również umowy kredytowe, wyciągi bankowe, zaświadczenia o wysokości zadłużenia, dokumenty potwierdzające zatrudnienie i wysokość miesięcznego wynagrodzenia.

Wady kredytów konsolidacyjnych

O zaletach kredytu mówić nie trzeba – wyjście z zadłużenia i odzyskanie płynności finansowej samo w sobie jest wielkim plusem. Kredyty konsolidacyjne mają jednak wadę – tak jak każdy inny kredyt muszą być spłacone. Jeśli kredytobiorca nie będzie tego świadomy i lekkomyślnie nadal będzie żyć ponad stan, to utrata wolności finansowej jest nadal realna.