BIK

Banki podejmując decyzję o udzieleniu kredytu, zwracają nie tylko uwagę na wysokość i regularność zarobków klienta. Drugim bardzo istotnym parametrem jest tak zwana historia kredytowa. Tworzą ją dane z baz BIK i KRD, które bank dokładnie analizuje zanim wyda decyzję o przyznaniu kredytu. Jaki mamy wpływ na naszą historię kredytową i czy można ją poprawić?

Informacje związane z historią kredytową są zawarte w rejestrze prowadzonym przez Biuro Informacji Kredytowej. Są one pozyskiwane od banków oraz firm pożyczkowych, które współpracują z takim biurem. Jeśli więc komuś zależy na poprawie historii kredytowej, osoba taka musi regularnie spłacać zobowiązania i kontrolować raporty na swój temat. Skorzystanie z usługi znanej pod nazwą BIK raport umożliwi więc sprawdzenie informacji zgromadzanych w bazie na temat regularności dokonywanych wpłat, czy ewentualnych zaległościach lub uregulowanych płatnościach bankowych.

Warto więc sprawdzić jakie są najważniejsze zasady spłaty kredytu gotówkowego.

Czy da się poprawić swoją historię kredytową?

BIK przechowuje dane o niespłaconych zobowiązaniach, jeszcze przez 5 lat od ich uregulowania. Jednak warto szybko pozbywać się długów. Nie spłacone w terminie zobowiązania tworzą negatywną historię kredytową. Ta z kolei jest poważnym obciążeniem jeśli będziemy się starać o kolejny kredyt lub pożyczkę.  Wiele osób zastanawia się nad tym jak wyczyścić BIK. Najprostszą opcją jest terminowe regulowanie swoich zobowiązań. Nawet opóźnienia w spłacie zobowiązania, są odnotowywane w BIK i przekazywane do banku podczas analizy kredytowej. Spłata z opóźnieniem wpływa niekorzystnie na historię, ale z drugiej strony bank bierze pod uwagę to, że klient jednak ostatecznie spłacił zobowiązanie. Zobacz jak można rozwiązać problem ze spłatą kredytu.

Niestety nie ma raczej innego rozwiązania na wyczyszczenie danych w BIK, jak tylko uregulowanie przeterminowanych zobowiązań i odczekanie 5 lat. Istnieją trzy sytuacje, w których można złożyć wniosek o usunięcie lub korektę danych w Biurze Informacji Kredytowej:

  • odwołanie zgody na przetwarzanie danych dotyczących kredytu, który został spłacony na czas.
  • wniosek o usunięcie danych na temat problematycznego kredytu po upływie 5 lat (wpis powinien zostać usunięty automatycznie, jednak warto złożyć taki wniosek dla pewności).
  • korekta nieprawdziwych informacji na swój temat.

Jak sprawdzić czy jestem w BIK?

Każdy ma możliwość sprawdzenia swoich danych w BIKu i podjęcia odpowiednich kroków mających na celu poprawę zdolności kredytowej. Warto w tym celu zweryfikować swoje dane i wnioskować do Biura Informacji Kredytowej o raport na swój temat. Regularna kontrola takich informacji pozwoli uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

Zobacz również, jak zdolność kredytowa wpływa na przyznanie kredytu gotówkowego.

Czy można otrzymać raport z BIKu za darmo?

Dobrą wiadomością jest to, że raz na 6 miesięcy, każdemu klientowi przysługuje raport BIK za darmo. Wniosek można składać osobiście w Biurze Informacji Kredytowej, pocztą lub za pośrednictwem Internetu, w sposób wygodny bez wychodzenia z domu. Sprawdzanie kontrahentów lub częstsze wnioskowanie o własny raport, wiąże się z koniecznością uiszczenia odpowiedniej opłaty.